Flåttbitt - A-Vet Smådyrklinikk

Flåttbitt

Flåttbitt

Når flåtten er aktiv sitter den gjerne på et gresstrå og venter på at et passende pattedyr skal passere. Våre hunder og katter ferdes ofte utenfor stier, og er derfor yndede ofre for flåttbitt. Flått finnes i de fleste deler av verden, og det er til nå identifisert mer enn 900 arter.

De mange flåttartene har ulik geografisk utbredelse, og viktigst i Norge er skogflåtten (Ixodes ricinus). Denne flåtten er også kjent under andre navn, deriblant hanntikk, skaubjønn eller tege. Den kan bære med seg en rekke bakterier og virus som kan overføres til dyr og mennesker og forårsake sykdom.

Infisert med andre smittestoffer

Den vanligste er Borrelia-bakterien, som forårsaker Lyme borreliose (LB). Flåtten kan også være infisert med andre smittestoff som kan gi sykdommene babesiose (”blodpiss”), anaplasmose (“sjodogg”) og flåttbåren encefalitt (TBE). En rekke faktorer, deriblant økt forekomst av rådyr, gjengroing av vegetasjon og klimaendringer, har ført til at mengden flått har økt i løpet av de siste tiårene. Det er også indikasjoner på at flåtten etablerer seg på nye steder i landet. Dette har medført en økning i antall sykdomstilfeller, både av LB og av andre flåttbårne sykdommer.

Fjern flotten raskt

Svært få flåttbitt resulterer i sykdom, men både hunder og katter som blir bitt av flått kan bli smittet med flåttbåren sykdom. Jo raskere en flått som har bitt seg fast i dyret fjernes, jo mindre er risikoen for smitteoverføring fra flåtten.

Hos menneske gir 1- 2 av 100 flåttbitt sykdom. Ca 10 % av hunder med flåttbitt kan utvikle sykdom. Jo flere flåttbitt de får, jo større blir risikoen. Hos oss har vi erfart at gårdshunder uten beskyttelse har størst risiko for utvikling av flåttborne sykdommer. En undersøkelse viste at en hund med ca 150 flåttbitt utviklet sykdom i 75 % av tilfellene.

Symptomer

Leddbettennelse, feber, tretthet, nedsatt prestasjonsevne er de vanligste symptomene hos hund

Når bør du kontakte veterinær?

  • Dersom du ønsker forebyggende flåttmidler til hund eller katt.
  • Dersom du ønsker å vaksinere hunden din mot borreliose
  • Dersom du mistenker flåttbåren sykdom hos hund eller katt.