Borreliavaksine kan redde liv - A-Vet Smådyrklinikk

Borreliavaksine kan redde liv

Borreliose

Borreliose er en alvorlig bakteriesykdom som overføres med skogflått-bitt. Forekomsten av borreliabakterier er størst i Agder, Telemark og Vestfold.

Borreliabakterien kan føre til Lyme disease hos hund og katt . Ikke alle som blir smitttet av bakterien, utvikler sykdom. Lyme disease kan gi leddbetennelse, muskelsmerter, feber og nedsatt spiselyst. I kroniske tilfeller kan hud, hjertet, nyrer og nervesystemet affiseres.

Ved klinikken vår har vi mer enn 10 tilfeller av borreliose pr år  og 1-2 hunder hos oss dør årlig som følge av organsvikt fordi pasienten kommer for sent inn til behandling.

Vanligvis beskytter vi hundene våre mot bakterien ved å bruke ulike flåttmiddel, men vi tilbyr også en vaksine mot borreliose. Vaksinen hindrer ikke flåtten i å feste seg på hunden, men beskytter mot sykdommen.

Det første året gis  to vaksiner med 3-4 ukers mellomrom. Det er lurt å vaksinere i vinter/vårmånedene for å tilpasse vaksineringstidspunkt med flåttsesongen.Deretter vaksineres hunden 1. gang i året  for å holde seg beskyttet.