Påvisning av borreliose - A-Vet Smådyrklinikk

Påvisning av borreliose

Det fins ingen 100 % sikker test for å påvise en Borrelia-infeksjon. Dette er faktisk alle fagfolk enige om. Derfor står det i så og si alle artiklar om borreliose at dette til syvende og sist er en klinisk diagnose, og at laboratorietester skal brukes som støtte for å stille diagnose. Det betyr  først og fremst at vi må se på sykehistorien og symptomene, og at positive funn i laboratorietester kan være med og underbygge en sannsynlig diagnose. En negativ test skal aldri kunne brukes for å si at en pasient ikke har borreliose, hvis sykdomsbildet ellers tyder på at det kan være det.