Hvorfor velge oss? - A-Vet Smådyrklinikk

Hvorfor velge oss?

Du velger A-Vet Smådyrklinikk fordi:

  • Vi har solid kompetanse og lang og god erfaring innen dyrehelse.
  • Vi er hengivne til yrket vårt.
  • Vi tilbyr det aller beste om det er enkel behandling eller komplisert /avansert operasjon som krever spesialkompetanse og det mest avanserte utstyr.
  • Vi jobber etter standardiserte europeiske undersøkelses -og behandlingsprosedyrer.
  • Ved narkose er vi opptatt av å redusere risikoen for komplikasjoner til et minimum ved å bruke kyndige anestesi -dyrepleiere og avansert overvåkingsutstyr.
  • Vi elsker dyr og vårt mål er å gjøre det beste for dyrene og deres eiere.

 

 

Sertifisert av Den Norske Veterinærforening

Vi er stolte av å være sertifisert av Den Norske Veterinærforening!

Den norske veterinærforening har en egen sertifiseringsordning for dyreklinikker:
Hovedmålet med sertifiseringsordningen er å bidra til en løfting av kvaliteten på de norske dyreklinikkene, både faglig og administrativt.

DNVs tilsynsutvalg for dyreklinikker (TUD) har ansvar for sertifiseringsordningen, gjennomfører tilsyn med etterfølgende rapport, og følger opp eventuelle pålegg som blir gitt.

Sertifiseringsordningen er frivillig og setter betydelige krav til A-Vets behandlingstilbud og kvalitetssikringsrutiner.

For å bli sertifisert av Den norske veterinærforening (DNV) må dyreklinikken foruten å ha moderne medisinsk utstyr også ha erfarne og oppdaterte veterinærer, dyrepleiere og assistenter. Det stilles spesifikke krav til utstyr og fasiliteter som må finnes ved klinikken, og personalet må kunne dokumentere etterutdanning av et gitt omfang.