Hvorfor velge oss? - A-Vet Smådyrklinikk

Hvorfor velge oss?

Du velger A-Vet Smådyrklinikk fordi:

  • Vi har solid kompetanse og lang og god erfaring innen dyrehelse.
  • Vi er hengivne til yrket vårt.
  • Vi tilbyr det aller beste om det er enkel behandling eller komplisert /avansert operasjon som krever spesialkompetanse og det mest avanserte utstyr.
  • Vi jobber etter standardiserte europeiske undersøkelses -og behandlingsprosedyrer.
  • Ved narkose er vi opptatt av å redusere risikoen for komplikasjoner til et minimum ved å bruke kyndige anestesi -dyrepleiere og avansert overvåkingsutstyr.
  • Vi elsker dyr og vårt mål er å gjøre det beste for dyrene og deres eiere.