Sertifisert av Den Norske Veterinærforening - A-Vet Smådyrklinikk

Sertifisert av Den Norske Veterinærforening

Faglig og administrativt kvalitetsbevis

Vi er stolte av å være sertifisert av Den Norske Veterinærforening! Den norske veterinærforening har en egen sertifiseringsordning for dyreklinikker:
Hovedmålet med sertifiseringsordningen er å bidra til en løfting av kvaliteten på de norske dyreklinikkene, både faglig og administrativt.

DNVs tilsynsutvalg for dyreklinikker (TUD) har ansvar for sertifiseringsordningen, gjennomfører tilsyn med etterfølgende rapport, og følger opp eventuelle pålegg som blir gitt. Sertifiseringsordningen er frivillig og setter betydelige krav til A-Vets behandlingstilbud og kvalitetssikringsrutiner.

For å bli sertifisert av Den norske veterinærforening (DNV) må dyreklinikken foruten å ha moderne medisinsk utstyr også ha erfarne og oppdaterte veterinærer, dyrepleiere og assistenter. Det stilles spesifikke krav til utstyr og fasiliteter som må finnes ved klinikken, og personalet må kunne dokumentere etterutdanning av et gitt omfang.