Kirurgi - A-Vet Smådyrklinikk

Kirurgi

Vi utfører det meste innen bløtvevskirurgi. Alle kirurgiske inngrep hos oss utføres under overvåkning av anestesidyrepleier. Vi monitorerer alltid våre pasienter under og etter inngrepet. Alle pasienter ligger på oksygen, og vi kontrollerer kontinuerlig puls, temperatur, respirasjon, oksygenmetning, blodtrykk og hjerterytmen (EKG) når de er i narkose. Alle dyr intuberes og tilføres oksygen under og etter operasjon.

Vår øyelyser utfører også det aller meste innen øyekirurgi. Under operative inngrep på øyne benytter kirurgen et mikroskop for å få maksimal oversikt over området hvor det opereres.