Øyelysing og DNA-testing - A-Vet Smådyrklinikk

Øyelysing og DNA-testing

Blodprøve for DNA-testing

Det er mulig å ta blodprøver for testing av øyelidelser hos enkelte raser. Blodprøvene avslører  om hunden er  bærer av en arvelig øyelidelse som kan gis videre til avkommet. Gentester er derfor et godt supplement til de årlige ”øyelysninger” hos flere hunderaser.

En gentest kartlegger dyrets genetiske materiale av arvelige sykdommer dersom man kjenner plasseringen av genet på dyrets kromosomer.

Arvegang

Vi deler de arvelige sykdommene inn  i dominant og recessiv arvegang,  Med dominant arvegang menes sykdommer som altid kommer til uttrykk hvis hunden har genet, mens ved recissiv arvegang  er hunden bærer av det syke genet, uten selv å utvikle sykdommen.

Begge foreldre gir et  gen videre til sitt avkom. Ved dominant arvegang vil hunden altid selv utvikle sykdommen uansett, om den har fått det syke genet fra kun den ene – eller begge foreldre.Ved recessiv arvegang må  hunden få det syke genet fra begge foreldre for å utvikle sykdommen selv.

En gentest kan ikke erstatte øyelysing.

Prøven for DNA-test kan vi ta ut på klinikken hos oss, skjema bestilles på NKK sine sider.

Info om gentesting fra laboratorier

Optigen
Animal Health Trust
Laboklin

Felles europeiske regler for øyelysing

ECVO