Røntgen og ultralyd - A-Vet Smådyrklinikk

Røntgen og ultralyd

Vi har et velfungerende digitalt røntgenapparat, samt et avansert ultralydapparat med doppler.
Ultralyd er i mange tilfeller et mer sensitivt hjelpemiddel i bildediagnostikken enn røntgen. Vi kan blant annet diagnostisere drektighet, livmorbetennelse og finne tumorer i buk.

Med hjelp av EKG og ultralyd kan vi diagnostisere de fleste hjertelidelser.
Vi har god kommunikasjon med utenlandske spesialister innen radiologi som vi regelmessig sender røntgen-og ultralydbilder til for å kvalitetssikre behandlingen av våre pasienter.