Vaksinasjon - A-Vet Smådyrklinikk

Vaksinasjon

Vaksinasjon av hund og katt

Ved å vaksinere hunder og katter hjelper dere til med å beskytte mot alvorlige sykdommer, som det ikke finnes effektiv behandling mot. Vaksinasjon fører til mindre sykdom og dermed også lavere smittepress i hunde- og kattepopulasjonen i ditt nærområde.

Hunder vaksineres mot:

  • Parvovirus infeksjon,
  • Smittsom leverbetennelse (HCC)
  • Valpesyke
  • kennelhoste (parainfluensa)
  • Borrelia
  • Leptospirose, leishmaniose og rabies ved utenlandsreiser

Katter vaksineres mot:

  • Kattepest (parvovirus)
  • Katteinfluensa (rhinotracheitis og calicivirus)
  • – i tillegg kan det også vaksineres mot chlamydia, der dette er et problem.

Vaksineres ved 12 ukers alder

Vi anbefaler at både hund og katt vaksineres ved 12 ukers alder. Fram til dette er dyrene som regel beskyttet av morens antikropper (så lenge hun er vaksinert) fra morsmelken.Ved økt smittepress eller dersom moren ikke er vaksinert bør valper vaksineres mot parvo allerede i 8 ukers alder.

På vår klinikk anbefaler vi at både hunder og katter grunnvaksineres 2 ganger med 4 ukers mellomrom.Videre vaksineres både hunder og katter ved 1 års alder. Videre vaksineres katter årlig.Hunder vaksineres årlig for kennelshoste og hvert 3. år for parvovirus, smittsom leverbetennelse og valpesyke.

Rabies og Borreliose

Ved utenlandsopphold er det også nødvendig å vaksinere mot rabies viruset (hundegalskap), leishmaniose og leptospirose.

Vi tilbyr nå vaksinering mot Borreliose.

Kontakt oss dersom du har spørsmål i forbindelse med vaksinasjon for din hund eller katt.
Vaksinepriser finner du under VÅRE PRISER under behandlingstilbud.

FOM juni 2012 er hver 4. vaksine på hund og katt gratis forutsatt at vaksineprogrammet vårt følges årlig.

A-Vet smådyrklinikk, Larvik. Photo by Morten Rakke